“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” แจกของอุปโภคบริโภคในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 61

Pin It

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ กรุงเทพมหานคร ร่วมกันแจกจ่ายข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ ในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาเข้าคิวรอรับข้าวสาร และเครื่องอุปโภค-บริโภค        วันนี้ (7 ก.ย.) เมื่อเวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 เพื่อแจกจ่ายข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมี นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิฯ และประชาชน ร่วมพิธี ณ ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถ.พลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย        มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตั้งอยู่ที่ถนนพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้นทุกศาสนา งานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว มีหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร ที่คอยให้การช่วยเหลืออุบัติเหตุต่างๆ มีหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ซึ่งปฏิบัติสืบทอดมาแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี เพราะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ปฏิบัติต่อเนื่องมากว่า 100 ปีแล้ว โดยการนำสิ่งของ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเซ่นไหว้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ และนำมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ที่มารับของแจกทาน รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

      สำหรับการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดมูลนิธิฯ ได้จัดงาน 3 แห่ง ได้แก่ 1.ศาลเจ้าไต้ฮงกง สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดสมุทรสาคร 2.คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา 3.ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้มูลนิธิฯได้รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน สำหรับงบประมาณการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ในปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 13,950,000 บาท

 

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” แจกของอุปโภคบริโภคในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 61

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” แจกของอุปโภคบริโภคในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 61

Pin It

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ กรุงเทพมหานคร ร่วมกันแจกจ่ายข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ ในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาเข้าคิวรอรับข้าวสาร และเครื่องอุปโภค-บริโภค        วันนี้ (7 ก.ย.) เมื่อเวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 เพื่อแจกจ่ายข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมี นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิฯ และประชาชน ร่วมพิธี ณ ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถ.พลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย        มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตั้งอยู่ที่ถนนพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้นทุกศาสนา งานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว มีหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร ที่คอยให้การช่วยเหลืออุบัติเหตุต่างๆ มีหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ซึ่งปฏิบัติสืบทอดมาแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี เพราะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ปฏิบัติต่อเนื่องมากว่า 100 ปีแล้ว โดยการนำสิ่งของ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเซ่นไหว้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ และนำมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ที่มารับของแจกทาน รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

      สำหรับการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดมูลนิธิฯ ได้จัดงาน 3 แห่ง ได้แก่ 1.ศาลเจ้าไต้ฮงกง สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดสมุทรสาคร 2.คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา 3.ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้มูลนิธิฯได้รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน สำหรับงบประมาณการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ในปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 13,950,000 บาท

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All