Pin It

    วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สมาคมพะเยา จังหวัดพะเยา นำโดยคุณนิวัฒน์ ฤทธิ์วิวัฒน์ นายกสมาคมพะเยา ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 618,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณหอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา จำนวน 600 ชุด และ จุดที่ 2 บริเวณหอประชุมโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม จำนวน 400 ชุด โดยมี คุณบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
.
จากนั้น เวลา14.30 น. ร่วมกับ มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ นำโดยคุณทรงชัย จำรุญพันธ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 309,000 (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอพาน ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณหอประชุมโรงเรียนเวียงห้าว จำนวน 250 ชุด และ จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม จำนวน 250 ชุด โดยมี คุณรัชพงศ์ ศิริมี ปลัดอาวุโสอำเภอพาน พร้อมด้วยคุณชาคริส ตาคำ และคุณแสงจันทร์ ศรีวิชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All