Pin It

    วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิกวงเม้งแม่สาย จังหวัดเชียงราย นำโดย คุณวิชัย ศรีพธูราษฎร์ ประธานมูลนิธิกวงเม้งแม่สาย พร้อมคณะฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จำนวน 400 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 247,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสุพรรณ นาระเรศ ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลเวียง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณลานวัดบ้านห้วยเกียง หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
 
  จากนั้นเวลา 11.00 น. มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเชียงของ จำนวน 400 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 247,200 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณเกษม ปันทะยม นายกองค์การบริกหารส่วนตำบลริมโขง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง หมู่ 5 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All