Pin It

     วันนี้ (14 ธันวาคม 2565) เวลา 09.30 -11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดดิสานุการาม จำนวน 50 คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการปฐมพยาบาลดังกล่าว ให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่น กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน อาทิเช่น การมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจจากการที่เด็กนักเรียนนำสิ่งของเข้าปาก หรือแม้กระทั่งจากการสำลักอาหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะหยุดหายใจกะทันหัน เป็นเกิดเป็นอันตรายถึงชีวิต ฯลฯ โดยมี เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ โรงเรียนวัดดิสานุการาม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All