Pin It

    วันนี้ (20 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับ คุณสมเพ็ชร์ งามศิริจิตต์ ประธานมูลนิธิมหาสารคามการกุศล "เต็กก่า" จีเสียงเกาะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านหนองโน ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีผู้ประสบภัย จำนวน 7 ครอบครัว รวม 36 คน มอบเงินสดช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยมี คุณอุไร ยอดศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดหนองโน ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All