Pin It

    วันนี้ (23 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 13.000 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ พุทธสมาคมเผยแพร่คุณธรรม เต็กก่า จีแชเกาะ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำโดย คุณวิญา วงศ์ลิขิตปัญญา นายกพุทธสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณทวีศักดิ์ เกียรติพนมแพ อุปนายกพุทธสมาคมฯ และคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 123,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอชุมแพ โดยมี คุณไพศาล วงศ์ชีวสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอชุมแพ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
.
จากนั้นเวลา 1600 น. ร่วมกับ มูลนิธิสว่างพุทธธรรมสถาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นำโดย คุณประชุม สิริอุดมศิลป์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 123,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอแก้งคร้อ โดยมี คุณสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ มูลนิธิสว่างพุทธธรรมสถาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All