Pin It

    วันนี้ (26 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานี
นำโดย คุณชูสิทธิ์ ชัยรัตนมโนกร ประธานมูลนิธิฯ และ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดย คุณวัฒนา สุรจันทรชาด รองประธานฯ ทำพิธีแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ฯลฯ รวม 200 ชุด มูลค่า 107,400 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บริเวณมูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
.
จากนั้นเวลา 13.30 น. ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 134,250 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี คุณสินธพ อินทรัตน์ นายก อบต.ท่าข้าม ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All