มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมงานนิทรรศการ จัดบูธแสดงอุปกรณ์งานกู้ชีพ/กู้ภัย และร่วมพิธีเปิดงานการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศล ที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหากำไร(มูลนิธิ/สมาคม) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว"

 

              เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณธีรวุฒิ คำภิมาบุตร รักษาการหัวหน้าแผนกอาสาสมัครฯ นำเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย อาสาฯ กู้ภัย อาสาฯศิลปิน เข้าร่วมงานนิทรรศการ จัดบูธแสดงอุปกรณ์งานกู้ชีพ/กู้ภัย และร่วมพิธีเปิดงานการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศล ที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ไม่แสวงหากำไร(มูลนิธิ/สมาคม) ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว" เพื่อสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลที่มีบทบาทด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสร้างความเข้มแข็ง ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All