Pin It

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้าสำเร็จรูป และถุงซิปบรรจุร่างผู้เสียชีวิต ผ่านสถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย และกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
จากเหตุแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ คอยติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งให้จัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเหตุดังกล่าว
   ในวันนี้ (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบหมายให้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสารณภัย นำผ้าผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,500 ผืน มอบให้แก่สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว ณ บริเวณลานจอดรถ เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
   โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (11 ก.พ. 66) คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ นำทีมฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ส่งมอบถุงซิปบรรจุร่างผู้เสียชีวิต จำนวน 2,000 ใบ พร้อมด้วยเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 4,240 ตัว ให้กับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมกิจการพลเรือนทหาร (อาคาร 6) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 
    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรการกุศลสังคมสงเคราะห์ขนาดใหญ่ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากจากภัยพิบัติต่างๆ อย่างครบวงจรชีวิต คือ เกิด แก่ เจ็บ และการตาย โดยไม่จำกัดชั้น วรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และวัย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All