Pin It

      วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยา และแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ชุมชนตรอกบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาจำนวน 86 ราย และรับบริการแจกแว่นสายตายาว จำนวน 140 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All