มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจฟัน-ถอนฟัน ณ เทศบาลตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 

            เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณฐิติวัชร วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ร่วมกับมูลนิธิการกุศลตาคลี โดยคุณวรากร ศรีภพ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ออกหน่วยฯ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาโรคฟัน แจกจ่ายตา บริการตัดผม แจกจ่ายไม้เท้าผู้สูงอายุ ตรวจคัดกรองเบาหวาน และอุปกรณ์ระบายสีสำหรับเด็ก โดยมีคุณธัสสร์อร สกลวิทยานนท์ นายกเทศมนตีตำบลช่องแค, คุณสำเริง ทองด้วง ประธานเทศบาล, จ.ส.ต.ศุภกร เรืองธีรวงศา รองปลัดเทศบาล และโรงพยาบาลตาคลี ร่วมออกหน่วย ณ เทศบาลตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All