Pin It

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบขนมเปี๊ยะจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 
   วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำขนมเปี๊ยะที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาที่ทำบุญพะเก่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 มอบให้แก่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา จำนวน 3,465 ห่อ
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านสิรินธร จำนวน 3,300 ห่อ
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาาวชนบ้านมุทิตา จำนวน 3,630 ห่อ
และ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนภิเษก จำนวน 3,300 ห่อ
มูลนิธิฯ กำหนดมอบขนมเปี๊ยะ จำนวน 65,108 ห่อ ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กและคนชรา รวมถึงแจกให้แก่ผู้ประสบปัญหารายเดือน ในวันนี้ และวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All