Pin It

    วันนี้ (1 มีนาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เส้นหมี่ขาว ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา เพื่อนำเข้าโรงครัวของโรงเรียนสำหรับมื้ออาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบถุงเท้านักเรียน (ชาย-หญิง 712 คน) จำนวน 2,884 คู่ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผาก และโรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 97,200 บาท(เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณยอดชาย นุตะโร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผาก พร้อมด้วยคุณพรนภา อู๋ทอง ข้าราชการครู คศ.3 โรงเรียนสินแร่สยาม เป็นผู้รับมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All