Pin It

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบขนมเปี๊ยะจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่สถานสงเคราะห์เด็ก และสถานคุ้มครองฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
 
วันนี้ (2 มีนาคม พ.ศ. 2566) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำขนมเปี๊ยะที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 มอบให้แก่สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองฯ รวม 5 แห่ง ได้แก่ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง จ.นนทบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (ภูมิเวท) จ.นนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี
   และในวัน-เวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำขนมเปี๊ยะที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 มอบให้แก่สถานสงเคราะห์ และสถานคุ้มครองฯ รวม 6 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์คนชราหญิงติวานนท์ จ.ปทุมธานี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จ.ปทุมธานี สถานรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จ.ปทุมธานี สถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จ.ปทุมธานี
   รวมขนมเปี๊ยะ ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 65,108 ห่อ มูลนิธิฯ มอบให้สถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 64,285 ห่อ และมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหารายเดือน จำนวน 823 ห่อ ในส่วนนี้มีขนมจันอับ อีกจำนวน 479 ห่อ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All