Pin It

    วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา จำนวน 1,000 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    โดยมี คุณอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย คุณนิกร คงคาเมธากุล รองประธานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ คุณวิศิษย์ อรุณสกุล ประธานกิตติคุณมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณวินัย เพ็ชรวิจิตร รองประธานมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All