Pin It

    วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จำนวน 100 ชุด
- หมู่ 9 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จำนวน 150 ชุด
- ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จำนวน 150 ชุด
- หมู่ 9 ต.กาละเกตุ อ.เชียรใหญ่ จำนวน 100 ชุด
- หมู่ 8 ต. หน้าสตน อ.หัวไทร จำนวน 250 ชุด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All