Pin It

    วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และมูลนิธิเมตตาธรรม นราธิวาสนำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา จำนวน 1,500 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ มูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 1,200 ชุด และที่เทศบาลตำบลเวง อำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 300 ชุด
.
โดยมี คุณสุชาติ กิจการ ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยคุณสัทธรรม นราประเสริฐกุล ประธานมูลนิธิเซิ่งหมู่ธารน้ำใจ อำเภอสุไหงโก-ลก คุณนิกร คงคาเมธากุล รองประธานมูลนิธิฯ 14 จังหวัดภาคใต้ คุณธนะสิทธิ์ ฉัตรสิริภูวัชร์ เหรัญญิกมูลนิธิเมตตาธรรม นราธิวาส ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All