มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขึ้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจสูงสุด พร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

Pin It
 

            เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 ให้แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายพร้อมสาธิตการประเมินสถานการณ์และการแจ้งเหตุ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน การห้ามเลือด การดาม การคลอดฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การช่วยเหลือผู้ป่วยชักเกร็ง และการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) โดยจัดแบ่งกลุ่มสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจสูงสุด พร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All