Pin It

    วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
จุดที่ 1 บริเวณที่ว่าการอำเภอระโนด จำนวน 700 ชุด โดยมี คุณพรสินธุ์ อรุณพันธ์ นายอำเภอระโนด ร่วมเป็นประธานมอบ
.
จุดที่ 2 บริเวณที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 700 ชุด โดยมี คุณเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมเป็นประธานมอบฯ
.
และจุดที่ 3 บริเวณี่ว่าการอำเภอสิงหนคร จำนวน 500 ชุด โดยมีคุณประทีป จันทบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลม่วงงาม ร่วมเป็นประธานมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All