Pin It

    วันนี้ (14 มีนาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยนางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยา และแจกแว่นสายตายาวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณสุวรรณ สาดนุ่ม ประธานชุมชนเย็นอากาศ 2 ร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนเย็นอากาศ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
  โดยมีผู้เข้ารับบริจาคตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา จำนวน 59 ราย และบริการแจกแว่นสายตายาวฟรี จำนวน 69 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All