มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ถนนพหลโยธิน ซอย 24 แยก 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Pin It

             เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณสุกัญญา รัตนสุวรรณ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ถนนพหลโยธิน ซอย 24 แยก 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 8 ครอบครัว 18 คน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 6 ชุด และรายบุคคล จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 42,800 บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีนางอบอวล ยอดยิ่ง หัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักร ร่วมมอบ ณ บริเวณสำนักงานเขตจตุจักร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All