Pin It

    วันนี้ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย ร่วมกับคุณอำพร เภรีพล หัวหน้าสำนักงาน มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ - หมู่ 9 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน
โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 4 คน เป็นเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ มอบเงินสด คนละ 1,000 บาท จำนวน 4 คน เป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
ซึ่งก่อนหน้านี้ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง โดยรองผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือน จำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,000 บาท
รวมมอบ 3 หน่วยงาน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All