Pin It

   วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
.
จุดที่ 1 บริเวณอำเภอเมืองสตูล จำนวน 1,000 ชุด โดยมีคุณวิเชียร ตันติอาภรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ร่วมเป็นประธานมอบ
.
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา จำนวน 700 ชุด โดยมี คุณชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองสงขลา ร่วมเป็นประธานมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All