มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโพธิ์ศรี ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

Pin It

              เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 3 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครัว จำนวน 1 ชุด รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยนางภัคชัญญา กันต์ชราธิป หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า, นางสุกัญญา เกตุแก้ว ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี, นายธีรพงศ์ ทรัพย์มาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ 3 บ้านโพธิ์ศรี ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

             และในเวลาต่อมา เดินทางไปมอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ณ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย(ผู้เสียชีวิตชื่อ น.ส.พนิดา โชคอวยพรชัย อายุ 20 ปี) โดยมีมารดาผู้เสียชีวิต นางนภา โชคอวยพรชัย เป็นผู้รับมอบเงิน จำนวน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All