Pin It

    วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ นำโดยอาจารย์ศุภวัลย์ ชินอนุรักษ์ ผู้ช่วยเหรัญญิกมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ เป็นตัวแทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลน ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และ โรงพยาบาลขุขันธ์ เพื่อนำไปสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนของโรงพยาบาล ณ ที่ทำการมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All