Pin It

    วันนี้ (25 เมษายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ คุณหฤทัย มณีวงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตพญาไท ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ที่ทำการชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล) เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 20 คน และรับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 24 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All