Pin It

    วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ร่วมกับมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ โดยคุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และคุณสายัณห์ กาวีวงศ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ่านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ -- หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสิทธิเดช กันหมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All