Pin It

    วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นำโดย คุณสมเกียรติ ตั้งศิริอำนวย ประธานมูลนิธิฯ นำน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง รวม 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 550,000 (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ลงพื้นที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ (จุดที่ 1) บริเวณเทศบาลตำบลคอนสาย อำเภออู่แก้ว จำนวน 500 ชุด และ (จุดที่ 2) บริเวณที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ตำบลนาม่วง จำนวน 500 ชุด โดยมี คุณวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ร่วมมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All