Pin It

    วันนี้ (23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิสว่างศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ นำโดย คุณประดิษฐ์ น้ำดอกไม้ รองประธานมูลนิธิฯ นำน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง รวม 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 550,000 (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ลงพื้นที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ณ (จุดที่ 1) บริเวณที่ว่าการอำเภอพรเจริญ จำนวน 500 ชุด และ (จุดที่ 2) บริเวณเทศบาลตำบลศรีวิไล จำนวน 500 ชุด โดยมี คุณธวัช พรมโสภา นายอำเภอพรเจริญ พร้อมด้วยคุณดนุเดช ใจศรี ปลัดอำเภอ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมอบฯ
   และในเวลา 15.30 น. ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม นำโดย คุณสุเทพ อติวรรณกุล นายกสมาคมฯ แจกน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอนาทม จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณธีรเดช โปสพันธุ์ นายอำเภอนาทม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมอบฯ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All