Pin It

   วันนี้ (25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธิ์ โดยคุณภพนิพิฐ ซรีวรารักษ์ ประธานมูลนิธิฯ นำน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ (จุดที่ 1) บริเวณลานวัดดอนสวรรค์ อำเภอนามน จำนวน 400 ชุด มูลค่า 220,000 (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และ (จุดที่ 2) บริเวณวัดบูรพา บ้านนาจำปา อำเภอดอนจาน จำนวน 600 ชุด มูลค่า 330,000 (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และคุณอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี นายอำเภอนามน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมอบฯ
  และในเวลา 15.00 น. ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม นำโดย คุณสุทิน พรมงคลชัย นายกสมาคมฯ ลงพื้นที่แจกน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอนาคูน จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณเกียรติศักดิ์ ตงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมอบฯ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All