Pin It

    วันนี้ (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิร้อยเอ็ด (อิลักเซี่ยงตึ๊ง) จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคุณศุภกร ภัชรพานิช รองประธานมูลนิธิฯ นำน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ (จุดที่ 1) บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองปัว อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ (จุดที่ 2) บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณคงคา ชื่นจิต นายอำเภอสุวรรณภูมิ และคุณประภาส ศรีวงษ์กลาง นายกเทศมนตรี ตำบลเมืองปัว ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All