Pin It

     วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์ จังหวัดนครราชสีมา นำโดย คุณสมเกียรติ เกียรติกำจายขจร ประธานมูลนิธิฯ นำน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น มูลค่า 275,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 
ณ (จุดที่ 1) บริเวณบ้านหนองสะแก หมู่ 7 ตำบลโนนค่า จำนวน 250 ชุด มูลค่า 137,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมทำพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำเพื่อการบริโภค ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 5 ใบ มูลค่า 192,600 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
.
และ (จุดที่ 2) บริเวณบ้านวังรางพัฒนา หมู่ 20 ตำบลมะเกลือเก่า จำนวน 250 ชุด มูลค่า 137,500บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) พร้อมทำพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำเพื่อการบริโภค ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 5 ใบ มูลค่า 181,900 (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
.
โดยมี คุณสมชาย จันทร์อินทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยคุณเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมอบฯ
 
   จากนั้นเวลา 16.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย คุณวิวรรธน์ คงธนัยรุ่งโรจน์ รองประธานมูลนิธิฯ และคุณธนวัฒน์ ธนบุญสมบัติ รองประธานมูลนิธิฯ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 500 ชุด มูลค่าทั้งสิ้น 275,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณจรรจิรา กามนต์ นายอำเภอนาโพธิ์ และคุณสมพร ราชภักดี ปลัดอาวุโส ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมอบฯ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All