Pin It

    วันนี้ (30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย คุณวิวรรธน์ คงธนัยรุ่งโรจน์ รองประธานมูลนิธิฯ และคุณธนวัฒน์ ธนบุญสมบัติ รองประธานมูลนิธิฯ นำน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น มูลค่า 275,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง โดยมี คุณจุฑามาศ ซารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก ร่วมมอบฯ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองแฝก จังหวัดบุรีรัมย์
   และในเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จังหวัดสุรินทร์ นำโดย คุณสุรศักดิ์ ร่วมพัฒนา ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ แจกน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณปริญญา โพธิ์ทอง ปลัดอำเภอพนมดงรัก ร่วมมอบ
   ในการนี้ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชมุชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านรุน ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
    จากนั้นเวลา 15.00 น. ร่วมกับ มูลนิธิสุรินทร์ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ไต่ฮงกง) นำโดย คุณไกรเทพ เรืองผลวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ และคณะฯ มอบน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง โดยมี คุณธงชัย บวรวัฒนานุกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก พร้อมด้วยคุณสุนันทา มูลศาสตร์สาทร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ร่วมมอบฯ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All