Pin It

    วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย คุณเทียมชัย ประกิจชัยวัฒนา ประธานมูลนิธิฯ นำน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น มูลค่า 550,000 (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณศาลาประชาคมอำเภอวารินชำราบ จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น มูลค่า 275,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคุณณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี และคุณบุญยง จันตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ร่วมมอบฯ
    และในเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่อำเภอนาเยีย มอบน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง โดยมี คุณกฤษศักดิ์ฎา สีเพชร์ ปลัดอาวุโสอำเภอนาเยีย พร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมมอบฯ ณ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
   ในการนี้ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชมุชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All