Pin It

    วันนี้ (8 มิถุนายน พ.ศ. 2566) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย” มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้จากเขตต่างๆ โดยมี คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย” จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร โดยจัดทำ “ถุงปันสุข ป่อเต็กตึ๊ง” บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 1,000 บาท ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา นม ขนม สบู่ ผงซักฟอก และผ้าขนหนู มอบพร้อมเงินสด จำนวน 1,000 บาท รวมเป็น 1 ชุด จำนวน 2,500 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ในการนี้ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ แผนกสาธารณภัย แผนกอาสาสมัคร แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้แทนของเขตต่างๆ ช่วยประสานงานพร้อมลงพื้นที่แจกจ่ายฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All