Pin It

    [ ...ประมวลภาพ... ] โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย”มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงวัยและผู้ยากไร้ ในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม –10 มิถุนายน พ.ศ. 2566
  โดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำทีมเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ แผนกสาธารณภัย แผนกอาสาสมัคร แผนกบริการฯ และแผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All