Pin It

   วันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดยคุณทวีปวิน หนูบำรุงค์"พนักงานขับรถพยาบาลและการขับขี่ปลอดภัย" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2566 ให้แก่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกและมีทัศนคติที่ดีในการขับรถฉุกเฉิน/รถพยาบาล เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถและผู้อื่น ณ โรงเรียนไอดี ไดร์ฟเวอร์ ลำลูกกา คลอง 12 จังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All