Pin It

    วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ฯ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ตรวจทันตกรรม บริการตัดผม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี มูลนิธิเต็กก่า จีตีเกาะอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม ณ เอื้ออาทรแพรกษา 14 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 147 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 84 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 77 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 337 ราย ตรวจโรคทันตกรรม จำนวน 97 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 24 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 56 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 17 ราย รวมถึงกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 49 ราย และแจกไม้เท้า จำนวน 2 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All