Pin It

   วันนี้ (7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายยา และบริการตรวจและแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ที่ทำการชุมชนกลางนา (ซอยจ่าโสด แยก 23) เขตบางนา กรุงเทพฯ
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 105 ราย ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยาฟรี จำนวน 48 ราย และ บริการแจกแว่นสายตายาว จำนวน 57 ราย

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All