แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล (CPR) ให้แก่พนักงานบริษัทโรบินสัน สาขา รัตนาธิเบศร์ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีทักษะการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ได้จริงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Pin It

      เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน(CPR) ให้แก่พนักงานบริษัทโรบินสัน สาขา รัตนาธิเบศร์ จำนวน 40 คน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อพบเจอกับเหตุจะได้ช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันท่วงที โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All