Pin It

   วันนี้ (14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมี คุณยุทธพฤทธิ์ มูลเกษ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาวัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โดยมีผู้เข้ารับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยาฟรี จำนวน 76 ราย และแจกแว่นสายตายาว จำนวน 129 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All