มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดอบรมหลักสูตร "พนักงานขับรถพยาบาลและการขับขี่ปลอดภัย" รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกและมีทัศนคติที่ดีในการขับรถฉุกเฉิน/รถพยาบาล และเพิ่มความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถและผู้อื่น

 

Pin It

           เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายแผนกศุนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตร "พนักงานขับรถพยาบาลและการขับขี่ปลอดภัย" รุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกและมีทัศนคติที่ดีในการขับรถฉุกเฉิน/รถพยาบาล และเพิ่มความรู้และทักษะในการเตรียมความพร้อมก่อนการใช้รถเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถและผู้อื่น ณ บริษัท สอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟ จำกัด ถนนลำลูกกา ตำบลลำไซ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All