Pin It

   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสาธารณภัย นำโดย คุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บริเวณถนนบางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ มีผู้ประสบภัย จำนวน 5 ครอบครัว จำนวน 6 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รายบุคคล 4 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท รวมเป็นสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน 26,500 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสุชาติ รักซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม ร่วมในพิธีมอบ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All