มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการ 100 คัน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส จำนวน 100 คันณ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ) จังหวัดอุบลราชธานี

 

Pin It

           วันนี้( 30 ตุลาคม 2561) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิ, คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์และหัวหน้าแผนกสังคมฯ และคุณปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ อาสาฯศิลปินของมูลนิธิฯ มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการด้อยโอกาส จำนวน 100 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ร่วมกับมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) โดยคุณธีระยุทธ อรุณยะเดช ประธานมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ)และคณะฯ โดยมีคุณเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในพิธีมอบ ณ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ) จังหวัดอุบลราชธานี


          สำหรับโครงการ”ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต” มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้พิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการด้อยโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการ 100 คัน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการ 100 คัน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส จำนวน 100 คันณ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ) จังหวัดอุบลราชธานี

 

Pin It

           วันนี้( 30 ตุลาคม 2561) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิ, คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์และหัวหน้าแผนกสังคมฯ และคุณปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ อาสาฯศิลปินของมูลนิธิฯ มอบรถเข็นวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการด้อยโอกาส จำนวน 100 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ร่วมกับมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี(จีตัมเกาะ) โดยคุณธีระยุทธ อรุณยะเดช ประธานมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ)และคณะฯ โดยมีคุณเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในพิธีมอบ ณ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี (จีตัมเกาะ) จังหวัดอุบลราชธานี


          สำหรับโครงการ”ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต” มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้พิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการด้อยโอกาสให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All