“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีพัฒนาการและผลงานชัดเจนต่อเนื่องตลอด ระยะเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน ว่าเป็นองค์การกุศลชั้นนำ ครอบคลุมวงจรชีวิตทั้ง เกิด แก่ เจ็บ ตาย นั้น เรามีอุดมการณ์โดยยึดถือสัญลักษณ์ที่อ่านว่า “เสียง” เป็นหลัก คำนี้แปลได้หลายอย่าง ความเก่งกล้าก็ได้ ความชำนาญเชี่ยวชาญก็ได้ ความคุ้นเคยก็ได้   ใจดีก็เรียก “เซียงซิม”  แต่เอาอย่างตรงตัวง่ายๆ “เสียง” ก็คือ “ทำบุญกุศล” ..”

คำบอกเล่าของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
อดีตประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง