Pin It

   วันนี้ (7 สิงหาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ --/35 ถนนยานนาวาตัดใหม่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 54,500 บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณภาสพงศ์ สุณัฐพงศ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตยานนาวา ร่วมในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All