Pin It

    วันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดย คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม พร้อมด้วยคุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คุณสุชีพ บุญเส็ง หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดอบรมหลักสูตร “การกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยวเบื้องต้น (Basic Swiftwater Rescue)” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 40 คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ภูสักธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All