Pin It

   วันนี้ (15 สิงหาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ระดับผู้จัดการฝ่ายของมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ของคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมรับชมวิดีทัศน์ และพูดคุยเกี่ยวกับงานด้านสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิฯ จากนั้นได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิฯ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและศาลเจ้าไต้ฮงกง พร้อมเข้าสักการะขอพรองค์หลวงปู่ไต้ฮงภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง ก่อนเดินทางกลับ
   การเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่มูลนิธิฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการตอบแทนและช่วยเหลือสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของคลินิกฯ ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณกุศล และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมตามเจตนารมย์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All