Pin It

    วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ รักษาการผู้จัดการฝายปฏิบัติการ พร้อมด้วย คุณวรพจน์ จัรสเศรษฐสิริ รักษาการหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5 จัดขึ้นโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพของเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกิจกรรมภายในงานภายใต้คำขวัญ "รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทยใจหนึ่งเดียว" และมีการจัดกิจกรรมภาคสนาม นวัตกรรมด้านกู้ชีพกู้ภัย นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ
   โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5 กล่าวต้อนรับ โดย ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมี นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินฯ และประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร กล่าวรายงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All