มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับคณะจิตอาสา รพ.กรุงเทพฯ และ รพ.บำรุงราช จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน สาธิตและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ณ มูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา อ.บ้านนา จ. นครนายก

Pin It

              เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณฐิติวัชร วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกฯ นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม วัดสายตา-แจกจ่ายแว่นตา บริการตัดผม แจกไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และอุกรณ์ระบายสีสำหรับเด็ก และในวันนี้ แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยคุณสุชีพ บุญเส็ง หัวหน้าควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพผลัด 1 (กช.101 พร้อมคู่สาย) ร่วมกับคณะจิตอาสา รพ.กรุงเทพฯ และ รพ.บำรุงราช จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน สาธิตและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) โดยมีคุณมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา พร้อมคณะฯ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา และโรงพยาบาลบ้านนา ร่วมออกหน่วย ณ มูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All